Politik etranjè te santre sou senpati ak pouswit lapè.

Apwòch mwen nan politik etranjè baze sou valè yo menm ki enfòme priyorite domestik mwen – senpati yo, enklizyon, ak yon kwayans ke solisyon a defi ki pi enpòtan pou nou ta dwe enfòme pa moun ki pi afekte. Moun ki pi pre doulè a, yo ta dwe pi pre pouvwa a, kondwi ak enfòme fè politik la.

Okipan nan Mezon Blanch yo ak Administrasyon sa a yo te pouswiv yon politik etranjè ki ap izole li chak jou pi plis se de plis, ensousyan,e ki gon vizyon kout, kap mennen nou nan abò yon gwo gè ak degrade nou sou sèn nan monn lan. Pandan twò lontan, nou te konsakre dè santèn de milya nan lagè ak yon konplèks militè-endistriyèl ki fè ti kras amelyore sekirite nasyonal nou yo ak opere pi lwen pase sipèvizyon nan Kongrè a ak pèp Ameriken an.

Nan konfwonte kritik, defi konplèks nan Mwayen Oryan an, nan Amerik Santral ak Amerik di Sid, nan Lachin, ak nan devlope nasyon nan monn lan, nou dwe aji apati yon ankadreman ekite ak jistis – ki priyorize konstriksyon kowalisyon ak alye nou yo, mete aksan sou sipò pou ede leve kominote ki mete a kote yo, epi ki konsidere aksyon militè yo dwe yon dènye opsyon. Se poutèt sa mwen te opoze a aksyon ensousyan administrasyon aktyèl la nan Iran, ki te vote kont yon lang pou reotorize defans ki ta bay dè milya nan finansman militè pandan y ap kite pouvwa yo nan Mezon Blanch san limit, epi yo te gwo ènmi sou administrasyon sa a ki mechan, règleman imigrasyon sa a brutal.

Pou ale pi lwen, mwen pral kontinye konsantre sou yon apwòch moun ki santre sou zafè mondyal, ki etabli ankò Amerik kòm yon lidè ki gen konpasyon nan kominote entènasyonal la, priyorize diplomasi ak ankouraje lapè.