Yon sistèm Imigrasyon jis ak Imen

Ayanna ap travay ak ijans pou kreye yon sistèm imigrasyon ki chita nan diyite ak limanite pou tout moun ki vini nan peyi nou an pou chèche refij, yo dwe reyini ak fanmi yo, oswa tou senpleman nan chèche pi bon opòtinite. Nou dwe kontinye defann yon sistèm imigrasyon ki santre sou konpasyon ak senpati, ak sipò pou kominote imigran nou yo ki ale pi lwen pase estati imigrasyon – ki gen ladan enstitisyon piblik ki pi enklizif ak aksesib, swen sante ak sistèm edikasyon pou ankouraje kominote ki pi an sekirite ak an sante, ak pi gwo opòtinite pou tout moun.