Kanpe avek kominote LGBTQ+

Sa kapab parèt chak jou, Administrasyon an nan Washington, DC ap travay pou mete a kote manm kominote LGBTQ + a, epi anpeche yo egzèse pi fò dwa fondamantal yo. Kite m ‘klè: li enkonsyan ke nou toujou ap fè deba sou libète moun ki mande sèlman pou yo resevwa yo kòm yo menm- dwa egal pou LGBTQ + kominote a pa negosyab.

Se poutèt sa nou dwe pase lejislasyon tankou Lwa sou Egalite, ki kreye yon estanda nan tout peyi pou diskriminasyon; se paske nou dwe selebre limanite a ak kontribisyon manm nan kominote LGBTQ +;i se paske nou dwe kanpe desizyon zepòl-a-zepòl ak kominote a LGBTQ + lè dwa yo atake nan men yon administrasyon baze sou kriyote ak diskriminasyon. Finalman, se paske nou dwe asire ke vwa yo nan LGBTQ + Ameriken yo prezan nan chak konvèsasyon politik, reflete enpak inik ak defi ke yo fè fas nan LGBTQ + ke yo ap rankontre diskriminasyon nan lojman, fè fas a defi nan aksè nan swen kiltirelman konpetan, oswa k ap viv kòm moun ki sove de vyolans seksyèl.