Politik etranje santre sou Senpati ak pouswit lapè

Nan konfwonte kritik, defi konplèks nan Larisi, Mwayen Oryan an, Amerik Santral ak Amerik di Sid, Lafrik, Lazi, ak nan nasyon atravè mond lan, nou dwe opere soti nan yon ankadreman ekite ak jistis – ki priyorize kowalisyon- konstwi ak sipòte moun ki sou tè a nan rejyon ki pi afekte yo, e ki konsidere ke aksyon militè yo dwe yon denye opsyon. Kòm Reprezantan yon distrik ki gen 40 pousan etranje ladanl, Ayanna konnen ke desizyon sou politik etranjè nou yo pa sèlman afekte moun aletranje, men fanmi ak kominote yo ki isit la nan Massachusetts 7th. 

Li se ko-prezidan fondatè Ayiti Caucus e li te pale sou gwo sipò dwa moun, pandan li santre sou fanm, ti fi ak sa ki pi majinalize atravè mond lan. Li gide pa yon vizyon lapè ak sekirite pou tout fanmi. Apre domaj nan relasyon diplomatik ki te kreye pa Administrasyon Trump la, Ayanna pral kontinye apwòch moun ki santre sou zafè mondyal, retabli Amerik la kòm yon lidè konpasyon nan kominote entènasyonal la, priyorize diplomasi, ak fè pwomosyon lapè.