Angajman Politik Pressley

“Politik se janm renmen.” – Depite Ayanna Pressley

Nan pawol ak aksyon Congresswoman Pressley montre ke politik ka yon gwo zouti ki pemèt avanse ak ekite ak jistis, tankou lè politik sa fèt apati tèt ansanm ak kominote.

Nan Etazini, dirijan yo pase plizyè jenerasyon ki devlope rayisab ak domaj nan politik vyolan yo. Men politik progresis ki santre experyans moun yo viv ofri nou yon chemen ki mennen a yon demen pi jis ak ekitab.

Politik ki reponn a moman yo tankou “Ending PUSHOUT Act”, “The People’s Justice Guarantee”, “Student Debt Cancellation”, “Freedom to Move Act”, ak la “Federal Job Guarantee,” enpotan pou rive rekonèt vizyon sa.

Eske nou sipòte politik sa yo? Enterese pou vinn yon kandida angaje nan politik pou Pressley? Ranpli kesyonè anba a pou kòmanse pwosesis Pledge Distinction nou an.